Programvarutveckling

jukvaruutveckling Web:HTML (11 års erfarenhet)JavaScript (10 års erfarenhet)ASP (7 års erfarenhet)Webdesign (7 års erfarenhet)PHP (3 års erfarenhet) ProgramutvecklingAndroid (3 års erfarenhet)C (6 års erfarenhet)C# (6 års erfarenhet)C++ (4 års erfarenhet)Java (5 års erfarenhet)Lisp (<1 års erfarenhet) Databas:SQL (9 års erfarenhet)SQL databasdesign (9 års erfarenhet) 
  Att säga vilken sorts mjukvara man kan utveckla är förstås svårt. Detta beror på programmiljö, användare m.m. Istället är det kanske bättre att säga vilka utvecklingsspråk man helst arbetar i.
Nedan följer några exempel på program/applikationer jag utvecklat.

Jordbrukskartan

Toddlers TriflingC# är det språk jag utvecklat flest program i. Då jag började med programutveckling var Visual Basic det största grafiska utvecklingsverktyget, detta ersattes sedan av C# vilket gjorde övergången naturlig. Fördelarna med C# är förstås enklare objektorientering och moderna gränssnitt.

Ett av programmen jag använder dagligen är ett faktureringsprogram jag gjorde för att enkelt och snabbt skapa och skriva ut eller maila en faktura.