Produkter

Den ena produktionsmiljön i jordbruket skiljer sig från den andra. De hårdvaruprojekt som tidigare genomförts har därför uteslutande varit helt kundanpassade.

Här visas några exempel på inbyggda system för jordbruket. Dessa är byggda på en enchipsdator av typen Atmel AVR RISC-processor vilket säkerställer en stabil plattform. Ofta är dessa system placerade i en dammig miljö vilken gör IP 44-klassningen av systemen nödvändig.

…………………………………………………………………………………………………………………………..


Temperaturövervakning
Spannmål bör hålla en vattenhalt på 14% för att kunna långtidslagras i spannmålssilo. Vid fuktigare förhållanden sjunker lagringstiden då fukten i spannmålen kan driva på utveckling av bla. mögelsvamp. Vid dessa fuktigare förhållanden bildas ofta värme i spannmålen vilket i sin tur ökar mögelbildning.Genom att placera ut temperatursensorer i spannmålen kan man snabbt se om värme börjar bildas och utgöra detta genom extra torkning eller omrörning etc. 

Automatiserad spannmålselevering
Att under skördetider vänta på att spannmålen ska eleveras från tippgrop till siloficka kan vara väldigt frustrerande, särskilt om det stora ovädret är på intågande. Bättre är då förstås att genast kunna bege sig tillbaka ut på fältet och låta elevatorn gå med automatik.
Genom att implementera ett inbyggd system som hanterar elevatorns körtid med sensorer/vakter utplacerade i tippgrop och silo kan man effektivisera arbetstiden och samtidigt ha ett säkert system som hanterar överfyllning m.m.